Communication Technologies, Monitoring Systems and Telemetry Laboratory Staff

 

 

 

Anton V. Kozlov

Laboratory Chief

8 (4012)59-55-95 (9481)

AnKozlov@kantiana.ru

 

 

 

 

 

 

 Anton V. Krechetov

 Senior Researcher

 8 (4012)59-55-95 (9483)

 Akrechetov@kantiana.ru

 

 

 

 

 

 

Sergey A. Kremlev

Researcher

8 (4012)59-55-95 (9482)

Skremlev@kantiana.ru

 

 

 

 

 

 

 Roman D. Sedaykin

 Programmer

 8 (4012)59-55-95 (9484)

 RSedaikin@kantiana.ru